фирмата разполага с една от най-модерните
технологии за рециклиране и гранулиране

За нас

Данексо Рисайклинг ООД е създадена през месец август 2012 год. С предмет на дейност сепариране и рециклиране на пластмаса. В момента фирмата разполага с една от най-модерните технологии за рециклиране и гранулиране на полиетилен Polipolen (PE, HDPE) и полипропилен Polypropylene (PP). Капацитета на производителност на линията за рециклиране на полиетилен Polipolen (PE, HDPE) и полипропилен Polypropylene (PP) е 500 кг/час. Фирма изкупува отпадъчна пластмаса, като я пречиства и гранулира. Като готов продукт предлага гранулиран полиетилен (Polipolen PE, HDPE) и Полипропилен (PP).

Характеристика на продукта

HDPE е широко разпространен полимер с разнообразно приложение във всички сектори на индустрията. Това се обуславя от много добрата устойчивост на химикали и гъвкавата структура, която предполага по-ниска цена и лесно приложение на автоматизацията при опаковъчните процеси.

  • Приложимо вакуумформоване
  • Висока якост
  • Отлична устойчивост на химикали
  • Нетоксичен, устойчив на оцветяване при контакт
  • Добра удароустойчивост
  • Приложим в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

Какво е рециклиране и защо то е важно?

Рециклирането е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини, от една страна и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда, от друга и поради това технологиите за рециклиране са важни както във финансов, така и в екологичен аспект.